Claustre

PROFESSORAT curs 19-20 (actualitzat setembre 19)

 

EQUIP DIRECTIU

Directora

Cap d’estudis

Secretari

Eva Viñolas Marín

Anna Collell Millet

Esther Dalmau Da Costa

PROFESSORAT

TUTORIES

ESPECIALITAT

EDUCACIÓ INFANTIL

Montse Planas

P3A

Irene Puig

P3B

Silvia Antoner

P4A

Anna Climent (1/2) / Judit Suñer (1/2)

P4B

Carme Rieradevall (Coordinadora Ed. Inf.)

P5A

Laia Carreras:(coord. biblioteca)

P5B

Anna Collell (suport consc. fonològica)

E.D. CAP D’ESTUDIS

Eva Viñolas (suport consc. fonològica)

E.D. DIRECTORA

PRIMÀRIA

Cicle Inicial

Susana Estiarte (coord. biblioteca)

1rA

Èlia Masferrer

1rB

MÚSICA: 1rAB

M. Dolors Font

2A

ENGLISH: 1rAB, 2nAB

Mercè Vendrell (coordinadora cicle inicial)

2B

Cicle Mitjà

Ester Bosch (coordinadora cicle mitjà)

REFERENT MATEMÀTIQUES

Ester Carreras (reducció)

3A

Sandra Vilche

3B

MÚSCIA: 3rAB

Guiomar Carmona

4A

ED. FÍSICA: 4AB

Ester Pisserra

4B

Cicle Superior

Esther Dalmau

5A

E.D. SECRETÀRIA

Carla Rams

5B

Judit Puig

6A

Jordi Ger (coord. Museu)

6B

ESPECIALISTES

Marta Ribera (CM i CS)

Plàstica: 3r, 4rt, 5è i 6è

Meravelles Alonso

Música

Jordi Pibernat (coord. Riscos Laborals)

Ed. Física (P4, P5 i primària)

Lltge. Computacional 5B i 6B

Educació Física

Lltge. Computacional

Sara Castillo (Coordinadora cicle superior) Anglès a EI i CS

M. Dolors Font (llengua anglesa a 1er)

Enric Rius (llengua anglesa a 2on, 3r i 4rt)

Llengua Anglesa

Enric Rius (llengua anglesa 3r i 4rt)

Lltge. Computacional CM i CS

Llengua Anglesa

Llenguatge Computacional

Jordi Vilalta (P4-6è)

Informàtica

Gemma Iglesias (Ed. Infantil + 1r +Gira-sol)

Dolors Llach (de 2n a 6è)

Educació Especial

Carme Puigderrajols (2/3)+ Juan A. Sánchez(1/3)

Religió