Claustre

PLANTILLA MESTRES 2018-19

P3A

Sílvia Antoner

P3B

Anna Climent i Anna C.

P4A

Carme Rieradevall

P4B

Laia Carreras/ Helena G.

P5A

Montse Planas

EQUIP DIRECTIU

P5B

Àngela C.l/ Judit Suñer

Directora

Eva Viñolas

Suport EI

Dolors Prat, Eva Viñolas

Cap d’estudis

Anna Collell

1r

Mercè Vendrell

Secretària

Esther Dalmau

2nA

Susana Estiarte

2nB

Èlia Masferrer

Suport a CI

Ma. Dolors Font i Eva V.

3rA

Neus Llistosella

3rB

Carme Carrasquilla

4tA

Guiomar C./ Ester Piserra

4tB

Ester Bosch

Suport a CM i plàstica

Jordi Garangou

5èA

Anna Diez

5èB

Jordi Ger

6èA

Carla Rams/ Judith C.

6èB

Esther Dalmau

6èC

Ester Carreras

Suport a CS

Anna de la Rosa

Educació Física

Jordi Pibernat

Educació musical

Marvi Alonso

Informàtica

Jordi Vilalta

Ll. anglesa a 1r

Ma. Dolors Font

Ll. anglesa de 2n a 4t

Enric Rius

Ll. anglesa d’EI i CS

Sara Castillo

Ll. computacional a CS

Enric Rius

Ed. Especial EI i CS

Gemma Iglesias

Ed. Especial a CI i CM

Ruth Martinez

Aula d’acollida i EE

Dolors Llach

Religió/Ed. en valors 6è

Sandra Auguet

Religió/Ed. en valors

Carme Puigderrajols

Altres professionals

PAS

Logopeda

Dúnia Mir

Vetlladora

Montse Soler

Administrativa

Lourdes Nuñez

EAP

Olga Busquets

Conserge

Santi Franco