Projecte educatiu

L’escola Xerta és una escola pública, catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Volem :

 • Una escola acollidora i plural que consolidi l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat.
 • Aconseguir un nivell alt d’ ensenyament i aprenentatge.
 • Desenvolupar tes les capacitats de l’alumnat: individuals, socials, intel·lectuals, culturals i emocionals.
 • Treballar amb l’alumnat de manera competencial, fent un aprenentatge significatiu, potenciant l’aprenentatge col·laboratiu.
 • Utilitzar metodologies diverses, fomentant el grau d’iniciativa i autonomia personal.
 • Potenciar l’esforç personal i tenir en compte els diversos ritmes d’aprenentatge.
 • Potenciar l’ús de les noves tecnologies.
 • Escola sostenible portant a terme accions educatives mediambientals.
 • Intel·ligència emocional.
 • Cohesió social.
 • Bon clima relacional.
 • Bona coordinació i gestió.
 • Participació de la comunitat educativa.
 • Fomentar educació per a la salut.