Pla lector

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura és una prioritat en el nostre centre i en la tasca de l’equip docent.

 

Objectius

  • Millorar la competència lectora de l’alumnat.
  • Treballar la lectura des de totes les àrees del currículum.
  • Utilitzar la lectura com a eina per treballar aspectes relacionats amb les emocions i (Intel·ligència emocional).
  • Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.