Equip docent

Tutores

P3: Montse Calvet

P4 i P5: Carolina Rallo

CI: Carme Fabra

CM: Anna Amposta

CS: Marta Sales

Especialistes

Anglès: Marta Sales i Raquel Arribas

Música: Anna Amposta

Educació física: Ramon Codorniu i Vicent Ortolá

Religió: Lucía Torres

Equip directiu

Secretària: Carme Fabra

Directora: Teresa Favà