Ambients

Els ambients d’aprenentatge entenen l’espai com l’escenari on es generen condicions favorables per al desenvolupament i l’aprenentatge dels xiquets i xiquetes.

Aquest curs a educació infantil treballem els ambients:

  • Imaginem, dissenyem, reproduïm..
  • Pensem, acordem, creem…