Com treballem

Els principis que regeixen la nostra pràctica docent i que formen els trets principals del currículum d’educació primària Decret 119/2015, de 23 de juny, i  són els següents:

  • El reconeixement de les diferències individuals.
  • Una escola on tots aprenem junts.
  • L’alumne com a protagonista actiu del seu aprenentatge.
  • Aprenentatge competencial, aprenentatge per a la vida.
  • L’aprenentatge autèntic.
  • Les emocions.
  • L’avaluació al servei de l’aprenentatge.

Per aconseguir-ho, a l’escola Xerta, treballem amb metodologies diverses.