Treball cooperatiu

El treball cooperatiu és una eina més d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. L’esforç personal ajuda els companys i les companyes a aconseguir l’èxit tant a nivell individual com social.