Tallers

El taller té un enfocament interdisciplinari i globalitzador, i l’aprenentatge implica pràctica i participació de tots.

A l’escola fem tallers internivells. La motivació, esforç, ganes d’aprendre, col·laboració, aprenentatge… estan garantits. 

TALLERS A EDUCACIÓ INFANTIL