La nostra Aula d’Acollida

L’aula d’acollida és un recurs organitzatiu de què disposa la nostra escola per poder atendre els alumnes nouvinguts, és a dir, que s’han incorporat al sistema educatiu català durant els darrers vint-i-quatre mesos.
Aquests alumnes assisteixen a l’aula d’acollida fins que el seu nivell d’expressió… Llegeix més»