MATEMÀTICA MANIPULATIVA

El curs 2016-17 vam iniciar la matemàtica manipulativa al cicle superior (5è i 6è). En un sol curs, els resultats de l’alumnat de 6è en les proves de Competències Bàsiques van millorar de forma espectacular. Veient aquests
resultats, vam decidir aquest curs d’implementar-ho a tota la Primària.
Es realitza una sessió setmanal d’1h 30’ a tots els grups amb dos mestres a l’aula.
En aquestes sessions es porten a terme activitats molt diferents com:
– Es presenta una situació a partir de la qual l’alumnat fa hipòtesis.
Apuntem les hipòtesis i comencem l’activitat. En petit grup o per parelles intenten resoldre la situació-problema. Un cop resolt tornem a la hipòtesi i comprovem què ha passat.
– Capses amb reptes matemàtiques.
– Tallers de robòtica.
– Jocs tradicionals manipulatius: cartes, vaixells, parxís, oca, etc.
– Construcció de rellotges.
– Activitats amb les noves tecnologies: ordinador i pantalla digital.
– Etc.
En acabar les activitats reflexionem sobre el què ha passat, el què hem fet, com ens hem sentit i què ens ha aportat a nivell personal i a nivell de grup.
La manera natural d’aprendre de les nenes i els nens és a través del joc. A partir d’aquí vam plantejar-nos unes matemàtiques on mitjançant el joc i manipulant materials, els nostres alumnes poguessin resoldre situacions –
problema situats a la vida real. Estem envoltats de matemàtica: fer la llista de la compra i anar a comprar, elaborar receptes de cuina, organitzar una agenda, preparar unes vacances, anar a comprar roba o sabates, entendre
un mapa, utilitzar el telèfon,…
Totes les persones aprenem quan el que ens estan ensenyant és important o vàlid per a la nostra vida.
La idea és que tothom pugui argumentar les seves idees, que entenguin l’error com una oportunitat per aprendre i que tothom senti que pot avançar.
Trenquem els tòpics de “Jo no serveixo per les matemàtiques”, tots tenim la capacitat d’aprendre allò que entenem.

Fotos: MATEMÀTICA MANIPULATIVA