VISITA EX-ALUMNA. TREBALL DE RECERCA

Aquest mes de novembre ens ha visitat una ex-alumna: Bouchra Debouz. El motiu: portar a terme el Treball de Recerca que està fent a l’institut. La Bouchra cursa 2n de batxillerat i l’objectiu dels seu treball ha estat el següent:

Influeix el joc en l’aprenentatge de l’alumnat?

Amb aquesta hipòtesi, la Bouchra ha intentat demostrar que sí, que el joc en l’etapa infantil influeix de manera molt positiva.
Tots els estudiosos del món de la infància han destacat el joc com una de les activitats pròpies dels infants que contribueix tant al seu desenvolupament global com a fomentar múltiples aprenentatges.
La llei educativa actual identifica el joc com una necessitat bàsica de la infància. Concretament, en l’etapa de l’educació infantil, el joc es considera un recurs idoni perquè s’utilitzi a l’escola, atès el seu caràcter motivador, globalitzador de continguts i mediador d’aprenentatges significatius. A més a més, l’activitat lúdica fomenta la interacció entre nens i nenes, aspecte que constitueix tant un objectiu educatiu com un recurs metodològic de primer ordre.
La Bouchra ha realitzat una pràctica a les aules de P3. Els nens i nenes han jugat amb les propostes de la Bouchra. Després de l’activitat a l’aula, ha mantingut una entrevista amb la Isabel, mestra de cicle superior, per tal de comprovar si el fet de jugar influencia en el procés d’aprenentatge posterior a l’etapa infantil.
Estem desitjant veure el seu treball final. Ens agrada molt que vinguin a veure’ns alumnes que hem tingut a l’escola. El vincle que s’estableix amb els alumnes no es trenca quan marxen, va més enllà. És un plaer i un orgull poder acompanyar-los en etapes posteriors.