La nostra escola

Presentem la nostra escola

Enguany i per tal de treballar la dimensió escrita de manera competencial i vivenciada el nostre centre ha dissenyat un projecte guiat perquè siguin els alumnes de sisè, de l’aula d’acollida, els que redactin i presentin l’escola, els espais i els projectes que s’hi realitzen. Per a que el projecte realitzat per els nens i nens tingui un enfocament més útil i pràctic s’utilitzarà la jornada de portes obertes com a presentació del projecte, on l’alumnat serà l’encarregat d’ensenyar i explicar els diferents espais i projectes de l’escola a les famílies.
Treballar amb un objectiu real i per ser publicat motiva a tot l’alumnat a realitzar les produccions de manera acurada i amb un sentit pràctic. Les produccions que s’han fet durant el projecte estaran penjades al web de l’escola
Alhora, i per treballar el tractament de la informació i la competència digital, i de cadascun dels textos se n’ha elaborat un codi QR perquè les famílies i els infants, durant la jornada de portes obertes, tinguin la informació detallada de tot allò que es realitza en cadascun dels espais.