Projecte araArt

Aquest curs 2020-21 l’escola ha entrat a formar part del programa d’innovació pedagògica creat pel Departament d’Educació araArt, mitjançant el qual es posa en valor el programa +música en col·laboració amb l’escola municipal de música maria Dolors Calvet i gràcies al qual podem gaudir d’una especialista en instruments de corda fregada.

També ens proposem donar un nou enfocament al projecte “Arts escèniques, llenguatge i comunicació” adequant els espais del centre educatiu i adquirint nous materials. Els objectius són seguir oferint un aprenentatge competencial a la vessant artística dels ambients d’aprenentatge a Educació Infantil i iniciar-nos en els espais d’aprenentatge als cursos inicials d’educació primària, així com potenciar el projecte “Arts escèniques, llenguatge i comunicació” que es desenvolupa a la resta de cursos d’Educació Primària, a partir del qual es treballa l’àmbit lingüístic fomentant el treball de les arts escèniques.

Tot amb la finalitat de potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat i contribuir a estructurar el seu pensament. Pretenem generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin el desenvolupament de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió, promovent l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat. Alhora promovem l’obertura i les aliances del centre amb l’entorn.