Quadre pedagògic

 

EDUCACIÓ
INFANTIL
P3A
Laura Nieto 
EE
Melissa Ibáñez
P4A
Laura Ledesma
Suport
Míriam Gimeno
P5A
Rosa Menea
Suport
Sara Risco
P5B Vito Laguna TEI
Carme Bernaus
TIS
Belén Molina Cabau
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
1rA
Ester Fenoy
Música
Marc González
2nA
Anna Olivar
Anglès
Marta Gisbert
2nB
Noelia Lopera
EE
Montse Roig
3rA
Marta Fernández
EE
Melissa Ibáñez
3rB
Xavi Barrón
EF
Ramon Llorens
3rC Sandra García Suport
Paula Castañeda
4tA
MªJosé Holguín
4tB
Belén Ventallón
5èA
Àngels Oñate
5èB
Jonathan Moragrega 
5èC
Àdam Bòria
6èA
Joan Manel Paños
6èB
Anabel Bernal
EQUIP
DIRECTIU
Directora
Imma Badell
Secretària
Elena Morales
Cap d’estudis
Mar Gónzalez