Quadre pedagògic

 

EDUCACIÓ
INFANTIL
P3A
Eva Cuenca
EE
Laura Ledesma
P3B
Vito Laguna
Suport
Maria Vidal
P4A
Míriam Gimeno
Suport
Rosa Menea
P5A Cesca Moreno TEI
Carme Bernaus
TEI Laura Villarroya
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
1rA
Ester Fenoy
Música
Ignasi Monclús
1rB
Fina Gil
AA
Fran Ros
2nA
Marta Fernández
Anglès
Marta Gisbert
2nB
Elena Sampedro
EE
Miguel Ángel Fernández
3rA
Jonatan Moragrega
EE
Montse Roig
3rB
Mar González
Suport
Isis Bordons
3rC
Sandra Garcia
Suport
Núria Estrany
4tA
Laia Castellví
5èA
Joan Manel Paños
5èB
Àngels Oñate
6èB
Àdam Bòria
EQUIP
DIRECTIU
Directora
Imma Badell
Secretària
Elena Morales
Capd’estudis
Josep Coral