Quadre pedagògic

 

EDUCACIÓ
INFANTIL
P3A
Laura Ledesma
EE
Melissa Ibáñez
P4A
Vito Laguna
Suport
Laura Nieto
P4B
Rosa Menea
Suport
Laia Cano
P5A Míriam Gimeno TEI
Carme Bernaus
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
1rA
Anna Olivar
Música
Marc González
2nA
Ester Fenoy
Anglès
Marta Gisbert
2nB
Sónia Vera
EE
Montse Roig
3rA
Mar González
EE
Melissa Ibáñez
3rB
Marta Ferrando
Suport
Ramon Llorens
4tA Sandra Garcia Suport
Paula Castañeda
4tB
Jonatan Moragrega
4tC
Àdam Bòria 
5èA
Joan Manel Paños
6èA
Laia Castellví
6èB
Àngels Oñate
EQUIP
DIRECTIU
Directora
Imma Badell
Secretària
Elena Morales
Capd’estudis
Josep Coral