Robòtica

Des dels primers cursos dEducació Infantil s’introdueix la Robòtica.  L’objectiu principal que ens plantegem és desenvolupar al màxim les capacitats dels infants potenciant les seves habilitats i reforçant la lateralitat, la creativitat i l’interès.  D’altra banda també es treballa amb materials Lego. A partir de la construcció de diferents màquines simples els alumnes treballen  de manera autònoma i en equip, observen, descriuen i resolen els problemes que se’ls van plantejant durant el procés de construcció de la màquina. Es construeixen models amb sensors simples i un motor que es connecta a l’ordinador. Els alumnes en programen el seu moviment i construeixen els seus primers robots.