Projecte educatiu

L’escola Paco Candel és una escola pública de nova creació situada entre els barris de Santa Eulàlia i Gornal de L’Hospitalet de Llobregat. Vam iniciar amb molta il·lusió el nostre projecte el curs 2011-12 i any rere any anem ampliant els grups.

El nostre gran objectiu és seguir construint una escola oberta, participativa, amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb les necessitats dels infants. Volem que tot els nens i nenes esdevinguin individus capaços, competents, crítics i feliços.

El projecte parteix de la idea d’infant que tenim per preguntar-nos sobre què necessita aprendre  un infant i quines eines li oferim perquè progressi i sobre quin ha de ser el  paper del mestre. A l’escola creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s i investigar, la seva capacitat de construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals.