Educació emocional

L’Educació Emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb objecte de capacitar a l’individu per afrontar-se millor a les fites que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.