PETITS GRANS ARTISTES

L’expressió plàstica està íntimament lligada al desenvolupament de l’infant: desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, … Les activitats que es plantegen tenen en compte les possibilitats dels infants, potencien la llibertat expressiva i la creativitat. Estan centrades en la descoberta i l’experimentació, amb un disseny motivador i un ambient relaxat; on el més important és el  procés i no tant la producció plàstica. Les realitzem una tarda a la setmana, amb grups molt reduïts. Dins aquesta carpeta hi trobareu unes subcarpetes, on us anirem posant les fotografies conforme vagin passant tots els grups.