Què farem a l’escola?

Què farem a l’escola?

Treballarem en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials.

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars.

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Share