Àrees i continguts curriculars que fem en anglès

Àrees i continguts curriculars que fem en anglèsComunitat de petits
  • Ambients

 

Comunitat de mitjans

  • Expressió corporal

 

Comunitat de grans

  • Maths (una sessió setmanal de mates es fa en anglès)
  • Physical Education (totes les sessions són en anglès)
  • Oral PE (una sessió setmanal per treballar expressions i vocabulari   específics de l’àrea d’Educació Física)
Share