Anglès

Al llarg d’aquest primer trimestre hem aprofitat les hores del pati per dinamitzar l’espai EASY PEASY. És un espai completament lúdic a on la llengua vehicular  és l’anglesa. Algunes de les activitats que hem fet aquests tres mesos han estat relacionades amb les festivitats com ara,  Halloween i Christmas, també hem fet altres activitats com ara el joc del “twister”, “karaoke” o jocs de comunicació com ara, “Best friends forever” i finalment con a novetat aquest any hem introduït activitats de cuina “the yummy spiders”