Equip Docent

EQUIP DIRECTIU

Lola Fernández Marín DIRECTORA 

Daniel Perea Povedano CAP D’ESTUDIS

Cristina Vázquez Carulla SECRETÀRIA

Olga Carballo Carrasco ADMINISTRATIVA

COORDINACIONS 

Núria Farrera Piñol COMUNITAT DE PETITS

Maria Lourdes Mila Segura COMUNITAT DE MITJANS

Marta Cornellà Parellada COMUNITAT DE GRANS

Sergi Miranda Viñas INFORMÀTICA

Mar Ferrer Nieto RISCOS LABORALS

Maria Lourdes Mila Segura LIC

Elisabet Florenciano Pérez HORT

Montse Planas Bolòs MENJADOR

TUTORIES, ESPECIALISTES I ALTRES MESTRES DE REFERÈNCIA

 • P3 Alba Tarrés Zamora
 • P4 Núria Farrera Piñol
 • P5 Anna Gardeña Planell
 • 1r Mari Carmen Romero Aviñó – Òscar Feced Ferre
 • 2n Cristina Vázquez Carulla – Daniel Perea Povedano
 • 3r Sergi Alcàzar Llobet – Maria Lourdes Mila Segur
 • 4t Mar Ferrer Nieto
 • David Sanz Arruebo
 • Marta Cornellà Parellada – Lola Fernández Marín
 • ANGLÈS Maria Lourdes Mila Segura Petits i mitjans
  Alejandro Ñíguez López Grans
 • EDUCACIÓ FÍSICA Òscar Feced Ferre Mitjans – Alejandro Ñíguez López Grans
 • EDUACIÓ MUSICAL  Sergi Miranda Viñas
 • EDUCACIÓ ESPECIAL  Elisabet Florenciano Pérez
 • TÈCNICA EDUCACIÓ INFANTIL Rocío Espinosa Teixido
 • VETLLADORA Montse Planas Bolòs