Preinscripció 2020-2021

Pots tramitar la preinscripció per qualsevol d’aquests mitjans, preferiblement i per evitar riscos, els dos primers: 

 

En línia: 

→ disponible del 13-22 de maig

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Necessitaràs: un dispostiu amb connexió a internet i disposar d’un correu electrònic i un telèfon de contacte. No oblidis enviar-nos el resguard, junt amb la documentació requerida al correu del centre a8020929@xtec.cat 

Correu electrònic:

→ disponible del 13-22 de maig

 1. descarrega i omple la Sol·licitud en PDF
 2. signa-la i escanneja-la o fes una bona foto de les dues cares
 3. envia el document escannejat o fotografiat a l’adreça del centre: a8020929@xtec.cat 
 4. tindràs resposta nostra que confirma la recepció
 5. pots fer arribar la documentació requerida fins el 25 de maig

Presencialment:

→ 19-22 de maig amb cita prèvia

  1. descarrega i omple la Sol·licitud a casa
  2. signa-la 
  3. demana cita prèvia aquí o al 640.14.21.76. Horaris d’atenció:
   • dimarts 19: de 9:30 a 13:30h
   • dimecres 20: de 9:30 a 13:30h
   • dijous 21: de 15h a 18h
   • divendres 22: de 9:30 a 13:30h
  4. Vine a la cita seguint el protocol de seguretat:
   • només accedirà al centre 1 adult 
   • porteu mascareta 
   • mantingueu la distància de seguretat (2 m)
   • si podeu, porteu la sol·licitud omplerta de casa
   • porteu els documents originals requerits

Documentació requerida:

Original de:

 • Si en té, DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a
 • DNI/NIE de l’adult sol·licitant
 • Llibre de família (pàgina de l’infant i dels progenitors)
 • Targeta sanitària (només pel davant)
 • Carnet de vacunacions de l’infant
 • Si l’adreça del DNI/NIE no és correcte, certificat de convivència (es pot obtenir trucant al Tlf. 010 o bé a la seu electrònica de l’Ajuntament)
 • Si presenteu situacions especials, el document que acrediti ser:
  • Benficiaris Renda de Garantia (certificat)
  • Famílies monoparentals o nombroses (carnet)
  • Discapacitat major del 33% de l’infant, germà/na, pare o mare (carnet)