MOVIMENT EXPRESSIU – VITALITAT I CREATIVITAT

Elaborant les disfresses.

EXPRESSIÓ LLIURE

PROVEM EL PIANO

MOVIMENT EXPRESSIU – VITALITAT

Disseny i elaboració de les disfresses.

CELEBREM L’ANIVERSARI DE JS

Dissenyem i elaborem les disfresses.

TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA DE L’AMBIENT DEL PATI

Dissenyem i elaborem les disfresses.