Autoritzacions

A continuació us enllacem a diversos documents referents a les autoritzacions per part de les famílies en diferents àmbits. Totes les autoritzacions han estat revisades per l’Equip Directiu de ZER el febrer de 2020. Per tant, entraran en vigor a partir del curs 2020-2021.

Fitxa_al·lèrgies i intoleràncies

Autorització dret imatge

Autorització sortides

Autorització recollida alumnat

Autorització paracetamol

Autorització Gsuite

Sol.licitut de religió

Adreces electròniques families