Material escolar

El material és conjunt, així que es paga una quota a l’inici de curs en concepte de material didàctic, fungible i fotocòpies.

Les colònies que realitzem no estan incloses dins de la quota inicial.