Calendari del curs

Calendari curs 2020-21

Inici de les classes: 14 de setembre de 2020
Finalització de les classes: 22 de juny de 2021

Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix:
7 de desembre de 2020
15de febrer de 2021
21 de maig de 2021

Jornada intensiva
21 de desembre de 2020
del 7 al 22 de juny de 2021

 

Normativa
Ordre EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8175, de 13.7.2020)