Calendari del curs

Calendari curs 2019-20

Inici de les classes: 12 de setembre de 2019
Finalització de les classes: 19 de juny de 2020

Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix:
4 de novembre de 2019
24 de febrer de 2020
2 de junyde 2020

 

Normativa
Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844, de 1.4.2019)