L’escola

L’escola Baixeras es troba al barri Gòtic de Barcelona i està dividida en dos edificis molt peculiars. L’educació Infantil està ubicada al carrer Ataülf 12, on al 1915 s’inaugura la primera escola Mon- tessoriana patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona. Set mestres becades comencen a situar- se com a capdavanteres de la renovació pedagògica. L’educació Primària està ubicada a la Via Laietana 11, on a l’any 1922 s’inaugura la primera escola pública graduada de la Ciutat amb una ideologia revolucionaria per l’època com la neutralitat religiosa, el bilingüisme i la dignificació dels i les mestres. Amb una plantilla expressament triada per dur a terme tot un procés de renovació pedagògica. Dos edificis històrics, bressol de grans mestres, ens precedeixen i ens marquen una trajectòria.

Actualment l’escola acull a 225 alumnes procedents de més de trenta nacionalitats, fet que ens enriqueix com a comunitat educativa i ens fa més sàvies i més empàtiques. El barri Gòtic està patint un procés de gentrificació i algunes famílies de l’escola han hagut de marxar del barri i de l’escola. La comunitat educativa treballa de manera activa, optimista, unida i amb il.lusió per mantenir i fer visible l’escola i el seu entorn com un espai educatiu viu i segur al barri.