Història

Breu cronologia de  fets urbanístics i educatius a Barcelona a finals del  S. XIX i  principis dels XX en referència a la creació del Grup Escolar Baixeras i el Montessori del carrer Ataülf

 

S’inaugura el Grup Escolar Baixeras:  1922 – 1939

Amb una plantilla de professorat expressament triada per a dur a terme tot un procés de renovació pedagògica:

Fèlix Martí Alpera, Director (posteriorment director del Grup Pere Vila).

Aquesta pàgina vol ser, a més d’un senzill  passeig per la història del nostre centre, un homenatge a totes aquelles persones que van treballar amb il·lusió i compromís per un ensenyament públic per a tothom, que van impulsar la renovació pedagògica en moments difícils i que han fet possible que ara nosaltres, en el 2009, siguem el que som i fem el que fem. A ells i elles, el nostre reconeixement i agraïment.

1854:
S’autoritza l’enderrocament de les muralles de Barcelona. Més de 150.000 persones vivien dins de les muralles medievals  amb seriosos problemes d’higiene i salut.

1860:
S’ aprova el Pla Cerdà

1889:
S’ aprova el Pla Baixeras d’ apertura de la Via Laietana al mar.

1892:
Mor Àngel Baixeras i l’ajuntament compra els drets del projecte al seu germà. Àngel Baixeras deixa una herència a la ciutat per construir una escola a la Via Laietana

“Lego a la ciudad de Barcelona pesetas quinientas mil…. destinadas precisamente a la construcción y amueblaje d’ una escuela pública municipal que reúna las condiciones que la ciencia aconseja, especialmente con referencia a la higiene de los educandos, procurando buscar los mejores modelos a fin de que pueda servir de estimulo para la construcción en la ciudad de buenas escuelas publicas que tanta falta hacen…”

1903:
Deficient panorama educatiu a la ciutat: 93 escoles públiques unitàries amb 14.360 alumnes, en pisos llogats i en pèssimes condicions higièniques i pedagògiques.
475 escoles privades amb 34.853 alumnes.
Població analfabeta a Barcelona entre el 40 i el 50%

 1908:
Comencen les obres de la Via Laietana. 10.000 persones perden casa seva, 80 carrers i places desapareixen i més de 2.200 cases són enderrocades

S’aprova el pressupost extraordinari de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Preveu l’establiment de quatre escoles graduades que aporten algunes novetats: Neutralitat religiosa, bilingüisme, dignificació dels mestres i coeducació. La discursió del pressupost va provocar un gran debat ciutadà tant entre les diverses entitats com entre els partits polítics. L’oposició més important va ser la de l’ església catòlica. El pressupost va ser suspès governativament al cap d’ un any, però ja esdevé un important esdeveniment històric.

1911:
La revista Feminal publica un primer article sobre la Doctora Montessori i el seu mètode.

1914:
Set mestres becades per l’Ajuntament i les diputacions de Barcelona i Lleida, assisteixen a Roma al Curs Internacional Montessori. Una d’elles, Mercè Climent, futura directora de la Primera Escola Montessoriana patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona i Catalunya comencen a situar-se com a capdavanteres en la Renovació Pedagògica.

1915:
Inauguració de la Primera Escola Montessoriana patrocinada per l’Ajuntament al carrer de la Tapineria sota la direcció de Mercè Climent.

1916:
190 escoles públiques unitàries. 30.000 infants sense escola.

Fundació de la Comissió de Cultura de l’ Ajuntament. El seu objectiu va ser coordinar els serveis culturals i escolars municipals i resoldre a traves d’ un organisme tècnic, davant del qual hi ha Manuel Ainaud, la manca de places escolars a  la ciutat.

 

1917:
La comissió de Cultura aprova les bases organitzatives i un pla general de distribució d’edificis escolars.
Inici de les obres a l’ escola Baixeras, gràcies al llegat de l’arquitecte Àngel Baixeras.
Preu del solar: 189.272 pessetes
Adjudicació Obres a Antoni Buscà Ester: 234.398 pessetes

1920:
L’escola Montessoriana del carrer Tapineria dirigida per Mercè Climent és traslladada a un antic palauet del carrer Ataulf. Actualment és el Parvulari Baixeras.

1922:
Creació del Patronat Escolar entre el Ministeri d’Instrucció Pública i l’Ajuntament de Barcelona. Patronat que podrà regir els seus grups escolars.
S’ inaugura el Grup Escolar Baixeras i la Farigola de Vallcarca.
L’ Ajuntament dota de material i amplia les places escolars de l’escola Montessoriana del Carrer Ataulf.

1923:
Cop d’estat de Primo de Rivera. Es suprimeixen o controlen les institucions escolars renovadores creades anteriorment i alguns mestres són sancionats.

1931:
Es proclama la II República Espanyola

1936:
Aixecament militar del General Franco, començant la Guerra Civil Espanyola.

1939:
Acaba la guerra Civil amb el triomf de les tropes franquistes.
Es desmantellen totes les institucions que s’havien creat durant el període anterior.
El magisteri és el col·lectiu professional  més castigat pel franquisme.