Recursos confinament

RECURSOS DIVERSOS

     Hospital del Mar: cartesquecuren@hopitaldelmar.cat

     Hospital Clínic: noesteusols@clinic.cat

TELÈFONS D’INTERÈS

  • Atenció psicològica Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (COPC): 

    659.584.988 de 9:00h a 20:00h (de dilluns a diumenge)

  • Espai per a la gestió i suport emocional relacionats amb el Coronavirus

    https://gestioemocional.catsalut.cat/

  • Unitat de Crisi de Barcelona (UTCCB) de la UAB:

   900.10.15.80 les 24h del dia (de dilluns a diumenge) fan primera atenció psicològica i si cal deriven a CSMIJ o CSMA de la      vostra zona.

  • Infància respon (116111)
  • Violència de gènere (016)
  • Atenció primària sobre dol:

   https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/blog-atdom-dol/

   Enllaç directe a cada CAP i a grups de dol.

  • Atenció psicològica de l’Ajuntament de Barcelona

   *Població general:* 649756713

   *Autònoms/es:* 900505805 (AUTONOMS2020)

   *Treballadores de la llar i la cura:* 900505805 (DOMICILIO2020)

   *Professionals de serveis essencials:* 935678856

  • Telèfon de l’Esperança:* 682900500
  • Vecines en red Ciutat Vella

   red_vecinescv@riseup.net

   Telf: 608.658.149