Serveis

L’escola compta amb la col·laboració de l’AFA per poder oferir a les famílies activitats que permeten millorar la conciliació familiar, així com ajustar al màxim les despeses en matèria de llibres, material, sortides i colònies.

Socialització

AFA i Escola organitzen i coordinen la gestió de la socialització dels llibres de text i del material escolar per tal que se’n faciliti l’aprofitament i es redueixi la despesa per part de les famílies.

De la mateixa manera, les sortides pedagògiques tenen un preu homogeni per a tot l’alumnat.

Pel que fa a les colònies, hi ha un preu per a l’alumnat d’Infantil i un altre per a l’alumnat de 1r a 5è de Primària. Els de 6è, en fer una nit més d’estada, tenen un preu superior.

L’AFA ajuda amb beques les famílies que ho necessiten, per tal que tots els infants puguin gaudir de les colònies, com a mínim, cada final de cada cicle.

Acollida

Servei gestionat i coordinat per l’AFA a través de l’empresa 7 i tria.

Menjador escolar

Servei gestionat i coordinat per l’AFA, en la franja horària de 12 :00 – 15:00h, actualment contractat a l’empresa 7 i Tria.

Activitats extraescolars

L’AFA proposa, planifica i gestiona els diferents extraescolars oferts curs a curs.