Projectes d’escola

Què entenem per projecte a l’escola Giroi?

  • El punt de partida és l’àmbit de coneixement del medi.

  • És globalitzat.

  • Seguim la metodologia sistèmica, on es treballa el concret per després fer una generalització, integrant-lo en el món i les interrelacions que s’estableixen entre diferents elements de l’entorn.

  • L’alumnat és el protagonista del procés d’aprenentatge.

  • A partir dels coneixements previs (plasmats en un dibuix o una maqueta) en traiem bones preguntes per estirar el fil del projecte.

  • L’alumnat s’organitza en equips cooperatius per tal d’assolir uns objectius d’aprenentatge relacionats amb unes idees clau concretes.

  • Mitjançant activitats competencials, s’assoleix un producte final com a recull dels aprenentatges