Eines per al canvi

Eines per al Canvi és un programa de formació i acompanyament dels centres de Barcelona per a la innovació educativa que compta amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UAB), de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els principis pedagògics que fonamenten el programa Eines per al Canvi es recullen al document Repensar l’educació (UNESCO, 2015). Amb la màxima «Repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge», enumera set principis bàsics de l’aprenentatge a partir dels quals caldrà ajustar el model d’aula, la funció i el paper dels mestres, la disposició dels espais, els horaris, les assignatures, els equips, els esbarjos, etc. Aquests principis són els següents:

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

2. L’aprenentatge és de naturalesa social.

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement, i també amb la comunitat i el món en general.

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/eines_per_al_canvi

T0101_eines_per_al_canvi_DESCRIPTIVA (1)