Comunitat de Petits

COM TREBALLEM?

  • Els Racons d’Aprenentatge

Els Racons d’Aprenentatge és la metodologia d’aula des de P3 fins a P5. És un mètode d’aprenentatge basat en establir petits espais d’aprenentatges a l’aula. Cada racó té un espai adjudicat. Els racons es van renovant segons la dinàmica del grup i l’assoliment que es va fent d’aquests.
Segons el tipus d’activitat, alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres, els nens/es poden funcionar amb força autonomia. Aquesta nova manera de fer ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant, si s’escau, activitats d’aprenentatge adaptades als seus interessos i necessitats, tenint en compte sobretot, els diferents ritmes d’aprenentatge que es poden trobar dins d’una aula.

  • Projectes

El treball per projectes pretén que l’alumnat sigui el protagonista de l’aprenentatge però tractant els temes d’una manera més global i en un entorn més col·laboratiu. Els projectes es realitzaran a l’Àrea de Descoberta de l’entorn i l’alumnat, previ consens del grup-classe, protagonitzarà una recerca i investigació sobre allò que sigui del seu interès.

  • Ambients

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model constructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

  • Eix temàtic

Durant el curs s’escull un eix temàtic per tota l’escola que s’anirà treballant durant tots el mesos i des de les diferents àrees fins a culminar amb la Setmana del projecte interdisciplinar, on durant una setmana es treballa com a centre d’interès l’eix temàtic del curs. Aquesta setmana es planificarà amb les diferents propostes de les Comunitats i diferents sortides, totes relaciones amb l’eix temàtic.