Equip Docent

Per poder tirar endavant una escola , és necessari un equip humà format no només per l’equip docent sinó per totes les persones que intervenen en el dia a dia del centre.

L’equip d’aquest curs 2020-2021 està format per:

 

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR: Jordi Luengo 

CAP D’ESTUDIS: Igor Ceballos 

SECRETÀRIA: Maria Pin 

 

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutories:

P3: Ester Tébar.

P4: Helena Garibaldi.

P5: Marta Longares.

Sandra Yebra (Referent P3)

Sílvia Guil (Referent P4)

Laia Ballesta (Referent P5)

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Tutories:

1r: Núria Reverte.

2n: Lídia Blay.

3r: Sara Moreno.

4t: Sònia Solanas.

5è: Iris Oliva.

6è: Ivan Sales.

Mònica Caro (Referent 1r)

Sara Gotor (Referent 2n)

Patri Delgado (Referent 3r)

Hèctor Rodriguez (Referent 4t)

Joana Bassó (Referent 5è)

Maria Pin (Referent 6è)

 

ESPECIALITATS:

Religió:

Laia Ballesta 

Música: 

Sara Gotor (P4 a 3r)

Joana Bassó (4t a 6è)

Educació Física:

Patri Delgado (1r a 3r)

Jordi Luengo (4t a 6è)

Educació Especial: 

Mònica Caro 

Anglès:

Hèctor Rodriguez. (P4 a 6è)

Igor Ceballos (4t a 6è)

 

PERSONAL D’ACCIÓ EDUCATIVA:

Tècnica d’Educació Infantil:

Sandra Yebra (Referent P3)

Tècnica d’Integració Social:

Carol Fuentes

Auxiliar d’Educació Especial:

Tània Coronel

 

PERSONAL D’ADMISTRACIÓ I SERVEIS:

Conserge:

Manel Sola

Administrativa: 

Cristina Torres

Coordinadora de menjador: 

Iman El Bouazzati