Comunitat de Grans

COM TREBALLEM?

  • Plans de treball

Els Plans de Treball són l’evolució lògica dels Racons d’Aprenentatge. Els objectius i els processos són els mateixos. El que canvia és la manera de gestionar aquests. Així, l’aula ja no es divideix per espais sinó que cada alumne/a té el seu lloc assignat a excepció d‘informàtica i la franja de lectura.

  • Projectes

El treball per projectes pretén que l’alumnat sigui el protagonista de l’aprenentatge però tractant els temes d’una manera més global i en un entorn més col·laboratiu. Els projectes es realitzaran a l’Àrea de Medi Social i Natural i l’alumnat, previ consens del grup-classe, protagonitzarà una recerca i investigació sobre allò que sigui del seu interès.

  • Tallers d’Educació artística, visual i plàstica

Amb l’objectiu de fomentar el vincle entre els diferents grups – classe, l’àrea d’Educació artística, visual i plàstica es dinamitza mitjançant tallers. Cada comunitat (tres grups classe) mitjançant quatre mestres, estableix quatre tallers. En aquests tallers es fan quatre activitats plàstiques diferents i amb alumnat dels tres cursos. Un cop acabat el taller tots els grups roten i fan un altre taller. Així fins completar els quatre. Quan es finalitzen els quatre tallers, se’n proposen de nous.

  • Eix temàtic

Paral·lelament, durant el curs s’escull un eix temàtic per tota l’escola que s’anirà treballant durant tots el mesos i des de les diferents àrees fins a culminar amb la Setmana del projecte interdisciplinar, on durant una setmana es treballa com a centre d’interès l’eix temàtic del curs. Aquesta setmana es planificarà amb les diferents propostes de les Comunitats i diferents sortides, totes relaciones amb l’eix temàtic.