Consell de famílies

Un cop al trimestre es celebra el Consell de Famílies.

Aquest Consell està format per 2 pares o mares delegats/des de cadascuna de les classes de l’escola (des de P3 fins a 6è).

L’objectiu d’aquestes trobades/assemblees és el de contar, explicar i compartir què és el que s’està fent a l’escola. Però la funció més important és la d’intercanviar opinions amb l’objectiu de millorar l’escola dia a dia.

Els pares/mares delegats/des són voluntaris i tenen la funció de participar en les diferents assemblees i traspassar el que es fa a la resta de mares i pares de les classes.

Aquest Consell està format pels pares/mares delegats/des i l’equip directiu del centre.