Assemblea d’infants

Un cop al trimestre es celebra l’assemblea d’infants.

Aquesta assemblea està formada per 2 representants de cadascuna de les classes de l’escola (des de P5 fins a 6è), un mestre de cada comunitat i l’equip directiu al complet.

L’objectiu d’aquestes trobades/assemblees és el de contar, explicar i compartir què és allò que està treballant cadascuna de les classes i explicar els projectes que estan realitzant. A més, també sorgeixen propostes de millora per l’escola i per la classe.

L’alumnat representant és elegit mitjançant un sorteig públic per a tota l’escola un dia a l’hora del pati. L’alumnat va rotant i amb la idea que al final de l’escolarització tot l’alumnat hagi participat  almenys un cop.