SERVEI D’ACOLLIDA

L’Ampa té dos serveis d’acollida diaris: un de 8:30 a 9:00 h i un altre de 16:00 a 16:30 h.
El seu preu és de:

Servei matinal de 8:30 a 9:00h

Servei tarda de 16:00 a 16:30h

dies/ setmana
preu mensual

dies/ setmana
preu mensual

1
7€

1
7€

2
11€

2
11€

3
14€

3
14€

4
17€

4
17€

5
20€

5
20€

Si es queda 1 dia esporàdicament: 3€