Robòtica

La nostra escola fa robòtica a tota l’escola des d’educació infantil fins al cicle superior.

La robòtica fomenta:
-La creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia.
-El mètode científic com a mitjà per resoldre reptes, amb l’experimentació i la pràctica.
-Ajuda a comprendre el funcionament d’eines i objectes de la vida quotidiana.
-El desenvolupament de vocacions científiques i tecnològiques.
-L’ús de vocabulari especialitzat.
-El treball en equip, l’emprenedoria, la innovació i la creativitat.

Presentació al Mobile Learning Awards 2017

Presentació al Mobile Learning Awards 2017 (English version)