GEP-Grup Experimental Plurilingüe

GENERACIÓ PLURILINGÜE. Centre GEP. Cursos 17/19

Aprendre llengües estrangeres a través de les matèries.

Aquest curs comencem un nou projecte. Serem centre GEP.

Objectiu:

L’objectiu principal és: Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes en llengua anglesa.

Actuacions previstes:

Pretenem  incrementar el temps d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera.

 • Educació infantil: Ambient de contes en anglès.
 • Tots els cicles: Lectura de contes en anglès. ½ hora setmanal durant un trimestre.
 • Cicle mitjà: 1 hora setmanal de música en anglès durant un trimestre.
 • Cicle superior: Un projecte en anglès durant un trimestre. 2 hores setmanals.
 • SEP avançat d’anglès pels alumnes amb bon nivell de llengua anglesa i amb opció a presentar-se a les proves de Cambrigde.
 • També es fan mitjos grups per potenciar la competència oral en llengua anglesa a tots els alumnes de primària.

Primer any del projecte: (Curs 17/18)

 • Augmentar la presència de llibres en anglès a la biblioteca del centre i a la biblioteca d’aula.
 • Mantenir la subscripció a la revista: I love English junior. Editorial Bayard.
 • Algunes unitats de música en anglès pels alumnes de CI i CM.
 • Una unitat de medi en anglès al cicle mitjà i cicle superior.

Segon  any del projecte: (Curs18/19)

 • Mantenir les unitats de música en anglès pels cicles inicial i mitjà i  iniciar-ne una al cicle superior.
 • Començar a fer algunes sessions al laboratori en anglès. Tots els alumnes de Primària hi van una sessió setmanal en mig grup.
 • Mantenir la unitat de medi en anglès al CM i CS.
 • Introduir l’explicació de contes en anglès a l’ambient d’infantil.

GRUP IMPULSOR:

Esther Verdú Ventura. Cap d’estudis. Llengua anglesa a CM

Valentina Franco Lizarazo: tutora de CS

Rocío Casado Damas: Llengua anglesa CI

Altres mestres implicats en el projecte:

Eva Reixach Gómez: Llengua anglesa a CS

Marc Rodríguez Brujats: Especialista de música

Formació:

El passat mes de juliol, l’equip directiu va assistir a la jornada formativa:

Jornada informativa del programa Generació Plurilingüe (GEP) 7 de Juliol a Barcelona. Equip directiu

Durant el curs 17/18 el grup impulsor assistirà a les formacions:

Trobada pedagògica dels centres participants en el programa Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any

Formació del professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 1r any

Podreu seguir-nos:

A la  web:

http://agora.xtec.cat/escola-elsestanys/

Al facebook:

https://www.facebook.com/escola.elsestanys

Al twitter:

https://twitter.com/Esc_ElsEstanys

Share