Servei d’acollida

L’Ampa té dos serveis d’acollida diaris: un de 8:30 a 9:00 h i un altre de 16:00 a 16:30 h.

El seu preu és de:

Servei matinal de 8:30 a 9:00h Servei tarda de 16:00 a 16:30h
dies/ setmana preu mensual dies/ setmana preu mensual
1 7€ 1 7€
2 11€ 2 11€
3 14€ 3 14€
4 17€ 4 17€
5 20€ 5 20€

 Si es queda 1 dia esporàdicament: 3€

 

Share