Snoezelen

El concepte Snoezelen es defineix com una filosofia, un marc dinàmic de propietat intel·lectual basat en una relació sensible entre la persona atesa, l’acompanyant i un ambient controlat, on poder oferir una multitud de possibilitats d’estimulació sensorial.

Amb aquesta paraula fem referència a una intervenció global, destinada a proporcionar a les persones, estímuls sensorials que els faciliti una sensació de benestar a partir de l’estimulació o relaxació, segons els objectius que es busquin.

A finals dels anys 70, es desenvolupa tot el treball i la filosofia de la intervenció Snoezelen. El concepte engloba que el món on vivim és una barreja de llum, sons, olors, gustos i experiències tàctils diverses. Sensacions a les que tenim accés a partir dels nostres òrgans sensorials: oïda, ulls, nas, boca i pell. L’espai Snoezelen té com a objectius el poder afavorir l’ús dels sentits, facilitant la vivenda d’experiències sensorials riques i variades. 

Destacar que el treball d’estimulació sensorial es pot realitzar amb mitjans molt senzills i en espais molt variats. L’espai Snoezelen com a tal, afavoreix treballar uns objectius determinats i individualitzats al perfil sensorial de cada persona, a més a més de facilitar la comunicació i l’aparició de conductes adaptades. 

Les funcions que poden promoure un espai Snoezelen:

  • Incentivar l’exploració i les capacitats creatives.
  • Establir una bona comunicació.
  • Proporcionar sensació de benestar i oci.
  • Promoure la capacitat d’elecció.
  • Augmentar el temps d’atenció i concentració.
  • Reduir canvis i alteracions conductuals.
  • Desenvolupament de l’autoconfiança.
  • Relaxació
  • Autocontrol

El desenvolupament d’aquest projecte permetrà que els diferents professionals implicats en l’atenció diària de les persones es formin en la filosofia de la intervenció Snoezelen. Puguin dur a terme aquesta aquesta metodologia de treball en el seu dia a dia amb les persones que atenen.

Per tal de dur a terme aquest treball, el projecte contempla l’adequació i millora dels espais d’atenció, així com, l’adquisició de material específic per facilitar l’aplicació de la filosofia Snoezelen. 

Tot i que totes les persones ateses se’n beneficiaran del desenvolupament d’aquest projecte, principalment el benefici de l’aplicació de la metodologia Snozelen anirà adreçat a aquelles persones amb majors necessitats de suport,  i al col·lectiu de persones en procés d’envelliment dels nostres serveis.