Projecte educatiu

El nostre Projecte Educatiu busca garantir les mesures i suports necessaris en l’atenció educativa perquè cada alumne/a pugui adquirir les capacitats i competències necessàries per afavorir l’assoliment dels seus objectius personals i socials en matèria de creixement i transició a la vida adulta, treballant sota la mirada d’un sistema educatiu inclusiu.

Orientar-nos cap al desenvolupament educatiu i personal dels nostre  alumnat, assegurant les mesures i suports adients perquè totes i tots puguin adquirir les capacitats i competències necessàries per afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials en matèria de creixement i ocupació. 

La Linea Metodològica que seguim a la nostra escola està basada en:

  • Estructurem les nostres programacions en base al Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) per tal de proporcionar al nostre alumnat els suports i les adaptacions necessàries per seguir el currículum de referència.
  • Utilitzem la Resposta a la Intervenció per ajustar les intervencions educatives mitjançant una avaluació continuada dels coneixements adquirits ja que ens proporciona informació periòdica sobre el progrés del nostre alumnat.
  • Ens basem en el model d’aprenentatges competencials, en què aquests aprenentatges han de ser transferibles, significatius i permanents, productius i  funcionals.
  • Treballem  els continguts de manera integrada, no fragmentats per àrees de coneixement o matèries, i relacionats amb contextos reals i problemes quotidians. 
  • Fomentem l’autonomia i l’autodeterminació dels alumnes, per tal que aquests siguin els protagonistes dels seus aprenentatges, i utilitzem recursos i materials diversos que els estimulin la curiositat i la creativitat. 
  • Utilitzem diferents programes i estratègies que s’adaptin a les necessitats específiques de cada alumne/a i als diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Treballem mitjançant projectes i tallers que permeten desenvolupar les competències bàsiques de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions diferents, i fomenten el treball cooperatiu i les actituds de respecte i tolerància.
  • Utilitzem mètodes i tècniques de treball organitzatives i anticipatòries que responen al criteri d’habilitació de l’entorn, per tal d’afavorir al màxim el desenvolupament de les capacitats individuals de l’alumne, com el mètode TEACH.
  • Fomentem i facilitem l’ús de les tecnologies de l’empoderament i la participació (TEP) apostant per la digitalització del centre.