Sensorial

En aquest potenciem el màxim benestar possible tant en l’àmbit físic com emocional. Per això, plantegem una formació centrada, per una banda, en l’autonomia personal i, per l’altra, que permeti una integració social i comunitària efectiva.

L’ensenyament-aprenentatge es basa amb la Filosofia Snoezelen, és a dir, l’estimulació multisensorial de cada alumne/a. Aquesta metodologia ens proporciona un clima controlat on s’ofereixen multitud de possibilitats d’estimulació sensorial, treballant dintre l’aula, a l’aula multisensorial o a l’esbarjo.