Infantil

El funcionament de les nostres aules està basat  la metodologia TEACCH que implica  una estructura física, organització temporal, sistemes de treball i organització de tasques.

El Currículum de l’etapa està adaptat i a cada alumne disposa d’un Programa Individual on queden planificades les mesures, metodologia i ajudes concretes que se li ofereixen a l’alumne, amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge a l’aula i promoure la inclusió en la vida escolar.