Fundació Mercè Plà

La Fundació Privada Mercè Pla va néixer l’any 1999, per tal de disposar d’una entitat jurídica que facilités la creació de nous serveis. Ara bé, anys enrere, concretament el 1977 naixia ja l’entitat Verge de la Cinta SCC, una societat cooperativa sense ànim de lucre constituïda per famílies de persones amb discapacitat. Des de llavors, s’han anat creant els serveis i les estructures necessàries per adaptar-se als nous models d’intervenció i atenció.

D’aquesta manera, partint d’una iniciativa que va sorgir fa més de trenta-cinc anys amb la vocació de respondre a una necessitat específica com era l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, la Fundació Mercè Pla ha esdevingut un referent en l’atenció social de diversos col·lectius a les Terres de l’Ebre.