L’escola

L’Escola d’Educació Especial Verge de la Cinta és servei de la Fundació Mercè Pla, concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que atén alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions severes i profundes del funcionament intel·lectual i de la conducta adaptativa, que requereixen mesures i suports que no es poden oferir en centres ordinaris així com limitacions en la major part de les habilitats adaptatives: comunicació, cura pròpia, vida a casa, habilitats socials, ús de la comunitat, autodeterminació, salut i seguretat, continguts escolars funcionals, oci i treball.