Secretaria

PAGAMENTS

Per realitzar qualsevol ingrés a l’escola, caldrà que feu l’ingrés al BBVA a favor de l’Escola Marta Mata al número de compte:

0182-2968-50-0208526138

* IMPORTANT: Per tal que l’escola pugui gestionar correctament els ingressos que es realitzen caldrà especificar en aquest ordre, cognom i nom del nen/a, el curs, i activitat pel qual es fa el pagament. Caldrà portar aquest resguard a l’escola i entregarlo al tutor/a.
Exemple: García Pol, 3rA Cosmocaixa

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ A L’ESCOLA

* S’ha d’entregar l’imprès omplert a la Secretaria de l’escola i es retornarà a través de l’agenda de l’alumne/a. El podeu demanar a la Secretaria del centre o descarregar-lo directament des de la Secretaria Virtual.

AUTORITZACIONS DE MEDICAMENTS

* S’ha d’entregar l’imprès omplert al tutor/a i el medicament en mà. El podeu demanar a la Secretaria del centre o descarregar-lo directament des de la Secretaria Virtual.

JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

* Cal fer arribar l’imprès al tutor/a per justificar qualsevol falta d’assistència. El podeu demanar a la Secretaria del centre o descarregar-lo directament des de la Secretaria Virtual.