Menjador escolar

El servei de menjador començarà el dia 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2021, a càrrec de Àgora Col·lectivitats.

El cost del servei de menjador per l’usuari/ària fix/a,  quan se’n fa ús habitual durant com a mínim tres dies a la setmana, és de 6,20€/dia (IVA inclòs).

El cost del servei de menjador per l’usuari/ària esporàdic/a, quan se’n fa ús dos o menys dies a la setmana, és de 6,80 €/dia (IVA inclòs).

La sol·licitud d’inscripció, tant en l’ús fix com esporàdic, es realitzarà mitjançant el formulari on-line:

FORMULARI ON-LINE

 

PROTOCOL MENJAR PER A EMPORTAR

Davant del confinament d’una grup en l’escola els pares podran sol·licitar el menjar, tant si disposen de beca com no.
La sol·licitud es farà directament a la coordinadora del menjador abans de les 10:00h.

Telf. 691.83.22.99 correu: info@agoracatering.es

Als pares se’ls informarà que la recollida del menjar s’haurà de fer entre les 11:00 i les 11:30h.

La coordinadora ho comunicarà a la cuina, en el mateix moment que comunica el nombre d’usuaris.

El menú constarà d’un primer plat, d’un segon i d’un postres. El menjar anirà dins d’unes carmanyoles i tot plegat en una bossa.
Si el menjar no el poden venir a buscar els pares, aquests hauran d’emplenar i signar el model d’autorització de recollida que hauran de portar
els familiars que vindran a buscar el menjar.

Els pares o familiars sempre hauran de signar una document de responsabilitat Covid. Se signarà al moment de l’entrega.
L’entrega del menjar es farà per la porta d’accés a la cuina del centre.
S’haurà de trucar al timbre i el personal de cuina sortirà a la porta a fer signar el document de responsabilitat Covid , recollir l’autorització si venen
familiars no directes i entrega del menjar.

MENÚS MENSUALS

Menús gener

Menús gener sense carn

Menús gener sense carn de porc

Menús desembre

Menús desembre sense carn

Menús desembre sense carn de porc

Menús novembre

Menús octubre

Menús octubre sense carn

Menús octubre sense carn de porc

Menús setembre